Juridisk information / Ansvarsfrihet / Villkor för bruk:
Denna webbplats har blivit noggrann utarbetat. Ändå kan varken utgivaren eller hans assistenter ta över ansvaret för eventuella nackdelar eller skador som härrör från de givna informationer, rekommendationer eller referenser.

Ansvarsfrihet / Disclaimer:
Trots noggrann kontroll tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de externa sidorna är ensam ansvarig för innehållet i länkade sidor.

Copyright:
Ensamrätt, inklusive fotomekanisk och datateknisk reproduktion och förvaring i elektroniska medier. Reproduktionen av tryckt text inlägg, bilder och logotyper till enbart personligt bruk särskild med kommersiellt syfte kräver särskild skriftligt tillstånd från Pössl Freizeit und Sport GmbH.